Основна информация:

Категории: Социални решения

Етап: Проучване на възможности за реализация

Обхват:  Проектът ще бъде реализиран в град Силистра, но ще е в помощ на жителите от цялата област.

За автора:

Запознайте се с Рая Липкова.
Рая е ученичка в 11 клас на СУ „Н.Й.Вапцаров.“ Участва в европейски програми и обучения, носи и отговорност като член на ученически парламент, младши посланник на ЕС и е част от екипа на клуб Гражданско образование в нейното училище. Тя е един от организаторите на „Мартеничка с кауза.“
Прочетете за идеята която предлага Рая:

Каква е идеята?

Да се създаде уеб сайт „Не сте сами!“, който да събира информация за кръводарителите от областта. Едноименният проект цели да улесни хората в нужда, като реши недостига чрез незабавна реакция при необходимост от кръводаряване. Идеята идва от личния опит на автора, чийто близък скоро е бил в същата ситуация. „България е на едно от последните места по кръводаряване в Европа. Броят на кръводарителите до миналата година е 22 на 1000 души, а средната цифра за Европа е около 30 кръводарители на 1000 души. Реално, обаче, проблемът е още по-голям, тъй като доброволните кръводарители, са изключително малко, защото повечето хора дават кръв само за свои роднини и приятели при нужда.”, посочва авторът.

Добавя, че препоръката на Съвета на Европа е всяка страна сама да покрива нуждите си от кръв и кръвни продукти.

Рая вижда, че за реализацията на проекта и ще са необходими: партньорство с БЧК, НЦТХ-град Силистра, Ученически парламент- град Силистра, СУ „Никола Йонков Вапцаров“, както и финансови средства за подръжка на сайта и разпространение на информационни материали. За целта ще се сформира екип от над 10 човека.

Като активен млад жител, Рая приема проекта присърце и е готова да се включи с промотиране на създадения сайт, подготовка на флаери с информация, сформиране на екипа за разпространение на рекламните материали и информационни брошури и да организира редица събития в подкрепа на каузата, със съдействието на учители, съученици и екипа на „Силистра 2030.“

Рая се надява, че ще успее да повиши гражданската активност в посока кръводаряване, и ще вдъхнови повече хора да станат кръводарители.