Основна информация:

Категории: Дигитални иновации

Етап: Засега е само идея

Обхват: Силистра

За автора:

Запознайте се с Никола Тодоров.
Той е на 29 години и е учител по физика и информационни технологии. Обича комуникацията и спорта.

Описание на проекта:

Прочетете за идеята която предлага Никола:

Идеята за IT стая е продиктувана от опита на автора й с различни проекти, които постоянно го изправят пред липсата на подходяща материални база. Желанието му е да създаде съвременен кабинет по компютри, тъй като вярва, че липсата на съвременни технологии води до демотивация за работа, както при учениците, така и при учителите. Подобна съвременна техника би позволила използването на повече ресурси, въвеждането на нови и по-интерактивни методи на работа, което пък би спомогнало за повишаване и задържане на интереса на учениците към учебния процес.

Авторът посочва, че сам би се включил в каквито и да е дейности по осъществяване на идеята, но ще се нуждае и от екип от около петима човека.
Осъществяването на идеята ще помогне на голям брой ученици и училищен персонал.